Contact Us

V R K S & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

CA. VARUN SHARMA


PARTNER
Head Office
NE- 40, KHINGRAN GATE, Jalandhar, 144001
Phone:91+9463219388
Email:cavarunsharma22@gmail.com
cavsharma@yahoo.com
contact@cavarunsharma.in

BRANCH OFFICE

1. BACK SIDE BABA BUTA BHAGAT MANDIR, DARAPUR, TANDA URMAR
2. BABU LABH SINGH NAGAR , JALANDHAR